Luftens frydefulle skrekk

Kjenn Kindergarten, Lørenskog, Norway, 2009